5/20/23 7v7 G15 Field3 3pm CentercourtFHCU14White BlueStarRed

Jun. 16, 2023 at 1:46 p.m. EDT